Røgfri Skoletid på grundskoler

Fra den 1. januar 2019 er Røgfri Skoletid en realitet på folkeskoler og specialskoler i København. Det har et stort flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttet.

Røgfri Skoletid betyder, at elever ikke må ryge i skoletiden – uanset om de opholder sig på skolens område eller ej. Fra den 1. marts 2019 skal alle skoler have udarbejdet et princip for, hvordan Røgfri Skoletid håndhæves lokalt.

Fra den 1. januar 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler. Derved gælder Røgfri Skoletid også for alle privat- og friskoler i København.

Undervisningsmaterialer - RøgBox

RøgBox er undervisningsmaterialer målrettet elever fra 7. klasse.

Gratis hjælp til børn og unge

Der er gratis hjælp at hente, hvis man har svært ved at komme igennem skoledagen uden at ryge eller tage snus. Man kan få hjælp, uanset om man ønsker at stoppe helt eller bare gerne vil klare en skoledag uden cigaretter/snus.

Spørgsmål og svar om Røgfri Skoletid

Vis alle

Hvad er Røgfri Skoletid?

Røgfri Skoletid betyder, at elever på folkeskoler og specialskoler i Københavns Kommune ikke må ryge i skoletiden – uanset om de opholder sig på skolens område eller ej. Det gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Tidligere var der kun forbud mod at ryge på skolens område. Med den nye beslutning gælder røgfriheden hele skoletiden, også hvis eleverne opholder sig uden for skolens område. Det indbefatter også, hvis eleverne er på ture og ekskursioner.

Gælder Røgfri Skoletid også ansatte?

De nye regler ændrer ikke noget for ansatte på skolerne. Her gælder den eksisterende rygepolitik for ansatte i Københavns Kommune og national lov om røgfri miljøer.

Kommunens rygepolitik siger, at rygning kun må foregå uden for elevernes synsvidde. Det gælder også på ekskursioner, lejrture mv. Herudover kommer national lovgivning som bestemmer, at det ikke er tilladt at ryge på institutionens område.

Find Københavns Kommunes Rygepolitik (kk.dk)

Find Lov om røgfri miljøer, vedtaget af Folketinget 2010 (retsinformation.dk)

Det er op til de enkelte skoler, om skolerne ønsker at arbejde med røgfri arbejdstid. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det vigtigt, at elever ikke oplever rollemodeller, som for eksempel lærere, ryge i skoletiden.

København Kommune tilbyder hjælp og rådgivning til arbejdspladser, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid. Læs mere om tilbuddet.

Hvilken effekt forventer vi at se?

Kombinationen af forbud og forebyggelse er særdeles virkningsfuld blandt børn og unge. Vidensråd for Forebyggelse konkluderer i rapporten ”Forebyggelse af rygning blandt børn og unge, Hvad virker?” (2018), at et håndhævet rygeforbud på skolens matrikel forebygger, at børn og unge begynder at ryge, samt at det virker bedst, når rygeforbud er kombineret med flerstrengede rygeforebyggende aktiviteter, som fx undervisning og inddragelse af forældrene. Derfor tilbyder Københavns Kommune også at hjælpe skolerne med aktiviteter, som kan understøtte indførsel af Røgfri Skoletid.

Erfaringerne med Røgfri Skoletid fra Norge og Sverige er ligeledes gode. I Norge er antallet af unge rygere nedbragt fra 23 pct. til 3 pct. i løbet af de seneste 12 år.

Ud over at hæve prisen for cigaretter og indføre forbud mod synlig udstilling af tobaksvarer har nordmændene i 2014 indført Røgfri Skoletid for grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler (Vidensråd for Forebyggelse, april 2018).

Magasinet Plenum (udgivet af Skolelederforeningen) har i en artikel fra november 2018 samlet en række eksempler på skolers erfaringer med Røgfri Skoletid – og røgfri arbejdstid. Læs den online (issuu.com).

Hvad er skolerne forpligtede til?

Skolebestyrelserne er senest den 1. marts 2019 forpligtede til at udarbejde et princip for Røgfri Skoletid. Princippet skal beskrive de sanktioner, som skal træde i kraft, hvis elever ryger i skoletiden.

Derudover skal skolerne sørge for, at princippet om Røgfri Skoletid er synligt og kendt af både ansatte, elever og forældre.

Hvordan kan skolerne håndhæve Røgfri Skoletid?

Røgfri Skoletid vil kunne indgå naturligt i skolens øvrige regler for alkohol, rusmidler mv., som heller ikke må anvendes i skoletiden - hverken på skolens område eller udenfor.

Magasinet Plenum (udgivet af Skolelederforeningen) har i en artikel fra november 2018 samlet en række eksempler på skolers erfaringer med Røgfri Skoletid – og røgfri arbejdstid. Læs den online (issuu.com).

Data om rygevaner hos børn i københavnske skoler: Børnesundhedsprofilen og Rygevaneundersøgelsen

På baggrund af den politiske beslutning blev der i slutningen af 2018, inden røgfri skoletid trådt i kraft, udarbejdet en rygevaneundersøgelse, der kortlagde københavnske udskolingselevers rygevaner og deres oplevelse af rygning i folkeskolen.

I 2021 blev Børnesundhedsprofilen, der er en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og fritidsliv blandt elever i 3., 6. og 9. klasse, gennemført på de københavnske skoler. Som en del af undersøgelsen blev elever i 9.klasse spurgt til deres rygevaner. Resultaterne findes i en fuld rapport og i en pixiudgave.

Rygevaneundersøgelsen

Kontakt

Center for Forebyggelse og Folkesundhed