Røgfri arbejdstid

Et tilbud til virksomheder i Københavns Kommune.

Få hjælp og rådgivning

Kunne I tænke jer at indføre røgfri arbejdstid? Vi tilbyder at hjælpe og understøtte jer i både beslutningen og i arbejdet med at indføre røgfri arbejdstid.

Vores tilbud er gratis og består af et samarbejde, hvor I, gennem workshops og møder, bliver klar til at implementere røgfri arbejdstid.

Røgfri arbejdstid betyder, at det ikke er tilladt for medarbejderne at ryge i arbejdstiden.

Røgfri arbejdstid:

  • bidrager til at forebygge rygestart hos især unge og nye medarbejdere
  • fremmer rygestop og fastholder eksrygere i deres rygestop
  • fremmer en mere ens pausekultur for alle
  • styrker fællesskabet på arbejdspladsen.

Med røgfri arbejdstid kan I:

  • øge de ansattes sundhed
  • mindske sygefraværet
  • sende et signal om en moderne
  • og attraktiv arbejdsplads.

Hvorfor røgfri arbejdstid?

Vi hjælper virksomheder med at indføre røgfri arbejdstid, fordi vi ønsker at hjælpe flere københavnere til at blive røgfri – så de øger muligheden for et sundere liv med flere gode leveår.

Et samarbejde i 4 faser

Et samarbejde med Københavns Kommune om røgfri arbejdstid varer op til to år og er opdelt i fire faser. Sundhedskonsulenter fra Københavns Kommune fungerer som rådgivere og sparringspartnere for virksomhedens ledere og medarbejdere.

Læs om faserne

Vis alle

Fase 1: Tobaksprofil

Formålet med fase 1 er at få indsigt i medarbejdernes tanker om rygning i arbejdstiden og deres rygevaner.

Dette gør vi gennem en spørgeskemaundersøgelse og en eller to fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere hos jer.

Fase 2: Workshops

Formålet med fase 2 er at klæde jer på til at implementere røgfri arbejdstid.

Med udgangspunkt i resultaterne fra tobaksprofilen faciliterer vi workshops med henblik på at ruste jer til at implementere røgfri arbejdstid.

Fase 3: Implementering

Formålet med fase 3 er at implementere røgfri arbejdstid.

For at understøtte implementeringen, afholder vi forskellige rygestopaktiviteter hos jer, hvis I ønsker det. For eksempel rygestopkurser, inspirationsmøde og rygestopbod.

Fase 4: Evaluering

Når røgfri arbejdstid er implementeret med gennemførelse af aktiviteter, afsluttes samarbejdet med at evaluere indsatsen i fase 4.

Evalueringen forgår ved, at medarbejderne besvarer det samme spørgeskema som i fase 1. Svarene kan herefter sammenlignes. Resultatet præsenteres på et møde.

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Vil du gerne gøre sundhed generelt til en naturlig del af din virksomheds strategi, politikker og hverdag?

Kontakt

Sund arbejdsplads