RøgBox

RøgBox er et undervisningsværktøj, der har til formål at skabe dialog blandt eleverne om rygning og brug af tobak samt om sundhed og bevægelse.

Boxen er målrettet udskolingen, og er tænkt som et redskab til at forebygge rygestart hos børn og unge i københavnske grundskoler. Materialet omhandler både cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibe.

RøgBox består af 7 aktiviteter:

  1. Smøg ærmerne op
  2. Er du rigtig klog?
  3. Har du tabt pusten?
  4. Alle gør det?
  5. Hjælp!
  6. Tag stilling!
  7. Lækre lunger

Brug af RøgBox

Aktiviteterne kan bruges hver for sig eller som en del af et forløb om sundhed. Flere af aktiviteterne har tilhørende teori. Du kan som underviser selv formidle teorien eller lade eleverne læse selv. Teorien kan også være for dig som underviser, der ønsker at sætte dig ind i stoffet.

Denne lærervejledning indeholder en oversigt over alle aktiviteterne, forslag til hvordan disse kan instrueres/sættes i gang, samt hvad der skal bruges til hver enkelt aktivitet.

Vi anbefaler, at klasserne både præsenteres for aktiviteter, der har elementer af fysisk aktivitet, viden, og dialog/dilemmaer. På den måde sikrer vi os den bedst mulige rygeforebyggende effekt.

Lærevejledning til RøgBox

Vis alle

Til klasselæreren

RøgBox kan bruges som del af et klasseforløb omhandlende sundhed, trivsel eller sociale relationer. Materialet giver eleverne viden om kroppen og sundhed, skaber dialog og udfordrer eleverne i deres holdninger til rygning.

Til naturfagslæreren

RøgBox kan bruges som en del af et tværfagligt forløb om sundhed. Materialet kan endvidere bruges som en del af undervisningen i biologi i forløb omhandlende kroppen, sundhed og livsstil. Især aktiviteterne ”Smøg ærmerne op”, ”Har du tabt pusten” og ”Lækre lunger” vil være relevante her.

For læringsmål knyttet til de enkelte aktiviteter, se bilag.

Til idrætslæreren

RøgBox kan bruges som en del af undervisningen i idræt fra 6.-9. klasse. Materialet giver eleverne viden om sundhed, kredsløbet, samt hvordan rygning påvirker kroppen. Aktiviteterne ”Smøg ærmerne op” og ”Har du tabt pusten” indeholder desuden fysisk aktivitet.

For læringsmål knyttet til de enkelte aktiviteter, se bilag.

RøgBox - samlede materialer